Algological Engineering

Firma powstała w 2016 roku w odpowiedzi na narastający problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Zajmujemy się szeroko pojętym aspektem przeciwdziałania skutkom eutrofizacji z wykorzystaniem glonów i innowacyjnych metod ekohydrologicznych.

Działanie firmy koncentruje się również wokół szeroko pojętej oceny wpływu inwestycji na środowisko, co stanowi jeden z głównych wymogów Unii Europejskiej.

Firma zajmuje się także wykorzystywaniem biomasy glonów do produkcji "zielonej energii" cieplnej znajdującej zastosowanie w branży instalacyjnej.